Kontakt

Placówka dla dziewcząt - Sióstr służebniczek

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutyczna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie

Kontakt
Adres:
ul. Lenartowicza 4
31-138 Kraków

E-mail: ow_ssluzebnicz@post.pl
Telefon: +48 12 6330895
http://www.ssluzebniczkiow.org