Kierowanie do placówki

W naszej Placówce przebywają dziewczęta o obniżonej normie intelektualnej:

  • z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim,
  • umiarkowanym,
  • na pograniczu normy intelektualnej.

Dziewczęta są przyjmowane do Placówki na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich  oraz skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Józefińska 14.