Placówka opiekuńczo – wychowawcza

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego w Kakowie

Placówka jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dla dziewcząt o obniżonej normie intelektualnej w wieku od 6 roku życia, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzinach naturalnych.
Organem prowadzącym jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.  Placówka ma siedzibę w Krakowie przy ul. Lenartowicza 4 w domu własnym Zgromadzenia. Nadzór nad jakością działań, przestrzeganiem standardu wychowania i opieki, zgodności zatrudnienia z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Małopolski. Placówka jest współfinansowana z Gminy Miejskiej Kraków za Pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Praca w Placówce opiera się na Planach Pomocy Dziecku oraz Planie wychowawczo-opiekuńczym placówki na dany rok szkolny.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

fifteen − two =