Zgromadzenie

startowaZgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Cel zgromadzenia: służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Duchowość: miłość i prostota jako duchowy Testament zostawiony przez Założyciela.

Hasło Zgromadzenia: Przez Maryję do Jezusa.

„Duchowość nasza jest przepojona duchem Maryi Służebnicy Pańskiej. Matka Boża najgłębiej wniknęła w tajemnice Chrystusa i żyła Jego życiem. Ona na Boże wezwanie odpowiedziała z prostotą˝. (z Konstytucji Zgromadzenia)

Jako Służebnica Pana jest zarazem służebnicą wszystkich ludzi, z pośpiechem udaje się do Elżbiety, z pokorą wstawia się w Kanie Galilejskiej, z męstwem staje pod krzyżem, gdzie przyjmuje nas z rąk Syna za swe dzieci, z ufnością wespół z Apostołami modli się za Kościół w Wieczerniku. A to wszystko dlatego, że uwierzyła słowu Pana.”

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMNP, popularnie zwane Służebniczki Starowiejskie są jednym z czterech istniejących  zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Autonomię Służebniczki starowiejskie uzyskały w roku 1866. Zatwierdzenie Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską miało miejsce 9 grudnia 1930 r. Rodzina zakonna sióstr Służebniczek starowiejskich posiada sześć prowincji w tym: cztery w Polsce i dwie zagraniczne (USA i Afryka), a także wspólnoty zakonne w Europie Zachodniej i Wschodniej.

DOM GENERALNY:
Stara Wieś 460
36-200 Brzozów,
tel. (0-13) 434 14 76, fax 434 15 10
e-mail: general.house@interia.pl

Więcej informacji na stronie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.